Samenwerking binnen de geboortezorg

Geboortefotografie en geboortezorg:

gaat dat samen?Het antwoord is: ja, zéker! Waarom? Omdat beide partijen hetzelfde willen; de aanstaande ouders een fijne bevalling laten ervaren door aan te sluiten bij hun wensen.


Steeds vaker hebben aanstaande ouders de wens om hun geboorteverhaal vast te laten leggen met behulp van een fotograaf. Dat kan om verschillende redenen zijn: bijvoorbeeld omdat het hun laatste kindje is en ze het nog één keer ‘helemaal goed’ willen doen. Of omdat er sprake is van een eerdere bevalling die traumatisch is verlopen, of waarbij veel herinneringen langs de ouders heen zijn gegaan. Of omdat de moeder graag zou willen dat haar partner er 100% voor haar kan zijn, zonder zich druk te hoeven maken over wie er foto’s maakt. Of omdat de foto’s bij een eerdere bevalling zijn vergeten te maken of niet scherp waren. Maar natuurlijk komt het ook veel voor dat ouders het gewoon mooi vinden om hun herinneringen integer te laten vastleggen.


Wat de reden ook is: het komt steeds vaker voor dat ouders een geboortefotograaf inschakelen. Deze trend is dan ook meegekomen de verloskamers in. Gelukkig staan de meeste geboortezorgverleners daar positief tegenover, en begrijpen zij dat tijden zijn veranderd. Voor veel mensen is het de gewoonste zaak geworden om alles vast te (laten) leggen in hun leven. Dus waarom de geboorte dan niet? Eén van de meest bijzondere momenten uit een leven…


Maar mag je zomaar foto’s maken in een ziekenhuis?


Veel beginnende geboortefotografen, vragen zich af of je bijvoorbeeld geen samenwerking moet hebben met een ziekenhuis en zo ja, hoe kom je dan aan zo’n samenwerking of een contract? Op sommige websites van ziekenhuizen valt namelijk te lezen dat zij samenwerken met enkele geboortefotografen. Betekent dat dan dat andere geboortefotografen daar helemaal niet zijn toegestaan? Het antwoord hierop is: nee hoor, dat betreft eigenlijk alleen een samenwerking die gaat over het fotograferen op de OK, bij een keizersnede.


Op de verlosafdeling mag vrijwel overal iedere geboortefotograaf mee de verloskamer in. Maar wanneer het een keizersnede betreft, dán kiezen sommige ziekenhuizen er liever voor om niet zomaar iedereen toe te laten op de OK. Wat natuurlijk heel erg begrijpelijk is, want daar gelden strenge protocollen en regels. Het is belangrijk dat de fotograaf daarbij weet hoe je je moet gedragen; wat wel en wat niet mag.


De werkwijzen waarop ziekenhuizen fotografen toelaten tot de OK verschillen erg per regio en per ziekenhuis. Hoewel ziekenhuizen aan willen sluiten bij de wensen van hun cliënten, is het voor hen natuurlijk ook van belang om er voor te zorgen dat de risico’s daarbij zo klein mogelijk worden gehouden. Daarom stellen ze daar beleid voor op. Dat beleid bepalen zij zelf, wat verklaart waarom er verschillen in zijn. Zo zijn er ziekenhuizen die met enkele fotografen een samenwerkingsovereenkomst aan gaan, maar er zijn ook ziekenhuizen waar je van te voren kunt (aan)vragen of je mee mag als fotograaf, bijvoorbeeld. Vaak vertellen zij je dan wat wel en niet is toegestaan, of ze zorgen dat er iemand is die jou kan begeleiden. Ook zijn er ziekenhuizen die van te voren een rondleiding op de OK, met bijbehorende instructies, verzorgen. Dit verschilt dus per ziekenhuis en regio. En niet ieder ziekenhuis heeft dit op haar website staan. Ook zijn er ziekenhuizen die er nog helemaal geen beleid voor hebben opgesteld. Wanneer er sprake is van een geplande keizersnede bij je klanten, kun je dus het beste je klant laten nagaan wat de afspraken zijn binnen het ziekenhuis waar zij hun kindje verwachten te gaan krijgen.


Misschien goed om te weten: er is geen enkel ziekenhuis waar fotografen mee mogen naar de OK indien er sprake is van ‘code rood’. Dan is het grote noodzaak dat de baby zo snel mogelijk wordt geboren en is er geen tijd voor andere zaken. Logisch.
Maar hoe gaat dat dan op de verloskamers?


In de verloskamers zijn fotografen, zoals eerder aangegeven, dus vrijwel altijd welkom. Steeds meer geboortezorg-personeel staat er voor open dat er een fotograaf mee komt om de bevalling te fotograferen en zij werken hier meestal graag aan mee. Sommige verloskundigen laten voor de foto zelfs graag bijzonderheden zien of verlenen hun medewerking door iets te demonstreren o.i.d.

Of ze zorgen er voor dat de fotograaf wat beter zicht heeft op de baby of de omstandigheden in de bevalruimte. Hierdoor ontstaat er een fijne samenwerking, wat uiteindelijk voor de aanstaande ouders natuurlijk erg fijn is.


Dat neemt niet weg dat een fotograaf zich bescheiden dient te blijven opstellen. Het geboortezorg-personeel is leider van het proces en de fotograaf is te gast. Wanneer het zorgpersoneel de geboortefotograaf af en toe in de gelegenheid stelt om mooie foto’s te maken, is het niet vanzelfsprekend dat de fotograaf andersom de bevalling gaan lopen regisseren of zich gaat bemoeien met de werkzaamheden van het zorgpersoneel.


In de workshop geboortefotografie komt daarom uitgebreid aan bod hoe het fotograferen binnen de geboortezorg precies gaat en hoe je je daarbij het beste op kunt stellen.


Maar hoe kom ik als geboortefotograaf aan een contract met een ziekenhuis?


Het kan helpen als je laat weten dat je in het bezit bent van een keurmerk geboortefotografie van Stichting Keurmerk Geboortefotografie. Ook kan deze stichting eventueel geheel vrijblijvend en kosteloos adviseren bij het opstellen van beleid rondom geboortefotografie in een zorgsetting. Het is echter niet zo dat een keurmerk of een lidmaatschap van een vereniging automatisch deuren opent, want ziekenhuizen bepalen zelf of, en met wie, zij willen samenwerken. En zij kunnen echt niet iedereen, die tot een groep behoort, toelaten tot hun operatiekamers. Als zij met een ondernemmer willen samenwerken kan het helpen dat ze weten wie jij bent. En wat ze aan je hebben. Als je ergens vaak komt, zorg dan dat ze je leren kennen en ga er professioneel te werk. Daarmee bouw je vertrouwen op. Wees geen ‘cowboy’ en dwing niets af. Ken je rol als fotograaf en bedenk: een samenwerking is geen doel op zich, want op de verloskamers ben je gewoon meer dan welkom. Ook zonder contract. En hoewel het natuurlijk erg fijn is als je óók bij een ongeplande keizersnede een compleet geboorteverhaal vast kan leggen, komt een dergelijke situatie in de praktijk maar weinig voor. Want hoe groot is de kans dat die ene klant precies in dat ene ziekenhuis haar kindje zal gaan krijgen en dan óók nog via een (geplande) keizersnede? (Tip: laat je klanten altijd zelf een camera in hun vluchttas stoppen om in zo'n geval mee te nemen naar de OK. De genomen foto’s kun je daarna alsnog bewerken en toevoegen aan alle momenten vóór en na de operatie die jij hebt vastgelegd).


De meeste bevallingen worden ‘gewoon’ thuis of op de verloskamers gefotografeerd. Daar waar je welkom bent en waar de samenwerking met de geboortezorg daarbij de afgelopen jaren gelukkig enorm (positief!) is gegroeid.


Op de foto’s hieronder kun je goed zien hoe dit al bij veel klanten/cliënten tot mooie foto’s heeft geleid, doordat de verloskundige (of het andere aanwezige zorgpersoneel) hun medewerking verleenden aan de wens van ouders tot de aanwezigheid van een geboortefotograaf. Hoe leuk en mooi is dat?!